Privacybeleid

Stekkers, gevestigd aan Gageldijk 3, 3566ME in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website of diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring en onze dienstverlening verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op de producten en diensten van Stekkers. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Onze contactgegevens:

Stekkers
Gageldijk 3
3566ME Utrecht
+31 6 48 20 11 30
info@kwekerijstekkers.nl

Het verwerken van persoonsgegevens

Stekkers kan persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van een van de formulieren op deze website en/of omdat je gebruik maakt van onze diensten. Stekkers krijgt ook persoonsgegevens van klanten en opdrachtgevers. Stekkers werkt samen met andere partijen om deze persoonsgegevens te verwerken. Stekkers en haar partners kunnen de volgende gegevens verwerken:

Gewone persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • KVK-nummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Organisatiesoort;
 • IP-adres;
 • Voorkeuren van gebruik van onze website;
 • E-mailcorrespondentie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kwekerijstekkers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stekkers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Statistieken te verzamelen om onze website en andere online diensten te kunnen verbeteren;
 • Het verzenden van e-mails of post mogelijk te maken voor onze opdrachtgevers;
 • Te kunnen factureren;
 • Voor wettelijke verplichting zoals gegevens die we nodig hebben voor een belastingaangifte of toestemming voor het gebruik van de gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stekkers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stekkers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stekkers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Direct contact van Stekkers

Om ons werk uit te voeren bewaren wij de gegevens die wij hebben onbeperkt. Zodoende kunnen wij uw gegevens ook over tien jaar nog terugvinden om u ook dan de juiste service te kunnen bieden.

Contact verkregen van onze partners

Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor het verwerken van een opdracht van één van onze partners of opdrachtgevers, dan is de bewaartermijn maximaal één jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stekkers deelt persoonsgegevens niet met derden met uitzondering van (web)applicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze website en onze dienstverlening. Gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

De volgende partijen zijn hierbij van in elk geval van toepassing:

Google: Contacten, Agenda, Drive, Gmail en Google Analytics (de laatste voor analytische gegevens van de websites die we bouwen). Stekkers heeft een verwerkingsovereenkomst met Google.

Mailchimp: Voor het versturen van e-mailcampagnes voor Stekkers of haar klanten. Stekkers heeft een verwerkingsovereenkomst met Mailchimp.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stekkers gebruikt technische, analytische, tracking en functionele cookies.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stekkers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kwekerijstekkers.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stekkers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stekkers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kwekerijstekkers.nl.